Ilmoituskanava

Haluamme tehdä oikein.

Santalan Betoni Oy haluaa toimia arvojensa mukaisesti vastuullisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi. Santalan Betoni Oy on sitoutunut noudattamaan eettisten toimintaohjeidensa mukaisia periaatteita kaikessa liiketoiminnassaan.

Santalan Betoni Oy ylläpitää eettistä kanavaa whistleblowing:ta varten, jonka avulla Santalan Betonin työntekijät, liikekumppanit ja muut Santalan Betonin liiketoiminnan vaikutuspiirissä olevat voivat ilmoittaa luottamuksellisesti tapauksista, joissa on mahdollisesti toimittu lain, viranomaismääräysten, Santalan Betonin:n arvojen tai eettisten periaatteiden vastaisesti.

Ilmoituskanava mahdollistaa yhtiön epäeettisestä toiminnasta tai väärinkäytösepäilyistä ilmoittamisen. Paina alla olevaa painiketta luodaksesi uusi ilmoitus. Täytä ilmoituslomake mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

LUO UUSI ILMOITUS

 

Ilmoittaminen

Ilmoituksen perusteella tehtävän selvityksen mahdollistamiseksi on tärkeää, että täytät ilmoituslomakkeen mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Voit itse päättää haluatko tehdä ilmoituksen nimettömästi. Sinulle toimitetaan lisätietoja asian käsittelystä sähköpostitse, jos ilmoitat sähköpostiosoitteesi ilmoituksessasi.

Miten tapaukset käsitellään

Santalan Betoni Oy on valinnut erityisen selvitysryhmän raportoitujen asioiden käsittelyyn.

Nimettömyys

Ilmoitus on nimetön, yritys ei näe ilmoittajien henkilökohtaisia tietoja tai IP-osoitteita. Ilmoittaja voi vapaaehtoisesti ilmiantaa omia tietoja, mikäli näin haluaa tehdä. Ilmaise itseäsi huolellisesti paljastamatta henkilöllisyyttäsi. Suosittelemme huomioimaan myös ilmoituksen mahdollisesti sisältyvät käyttäjätiedot tai tunnisteet.
Kaikki ilmoituksiin liittyvät tiedot hävitetään tutkimusten valmistuttua siten, ettei Santalan Betoni Oy:n järjestelmään tallennu minkäänlaisia arkaluontoisia tietoja.

 

Usein esitetyt kysymykset

Kuka voi tehdä ilmoituksen?
Ilmoituskanava on ensisijaisesti tarkoitettu työntekijöille, mutta ilmoittajan todentaminen ei ole mahdollista, minkä johdosta kaikki ilmoitukset käsitellään. Ainoastaan asialliset ilmoitukset käsitellään!

Miksi toiminto on olemassa?
Toiminto mahdollistaa ongelmien ja rikkomusten käsittelyn mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Nimettömyyttä tarjotaan täydennyksenä työntekijöille ja muille toimijoille, jotka voivat kokea keskustelun esimiehen tai tavallisen yhteyshenkilön kanssa epämukavana.

Kuka saa tiedon ilmoituksista ja näkee ilmoitusten sisältämät tiedot?
Tarkoitusta varten erikseen nimetyt selvittäjät vastaavat ilmoitusten käsittelystä, ja vain heillä on pääsy ilmoituksiin.

Miten selvitykset suoritetaan?
Selvitykset suoritetaan määritellyn prosessin mukaisesti. Vain käsittelijöillä on mahdollisuus kirjautua järjestelmään ja tutustua ilmoituksiin.

Kuinka kauan tutkimukset vievät?
Alustava selvitys vie maksimissaan kaksi viikkoa

Voiko ilmoittaja seurata tapauksen etenemistä?
Ilmoittaja saa ilmoituskanavan kautta raportoinnin jälkeen palautetta, josta ilmenee, että asia on vastaanotettu.Sinulle toimitetaan lisätietoja asian käsittelystä sähköpostitse, jos ilmoitat sähköpostiosoitteesi ilmoituksessasi.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä info@santalanbetoni.fi