Rapporteringstjänst

Vi vill göra rätt.

 Sandö Betong Ab vill agera ansvarsfullt, öppet och transparent i enlighet med sina värderingar. Sandö Betong Ab är engagerade i att följa principerna enligt sina etiska riktlinjer i all sin verksamhet.

Sandö Betong Ab upprätthåller en etisk kanal för whistleblowing genom vilken Sandö Betong-anställda, affärspartners och andra inom Sandö Betongs verksamhetsområde konfidentiellt kan rapportera potentiella överträdelser av lagar, regler från myndigheter, Sandö Betongs värderingar eller etiska principer

Genom denna visselblåsartjänst är det möjligt att anmäla missförhållanden inom företagets verksamhet. Klicka på knappen nedan för att skapa en ny rapport och fyll i formuläret så utförligt som möjligt.

SKAPA NY ANMÄLAN

 

Att rapportera

När man rapporterar om ett missförhållande är det viktigt att fylla i rapporteringsformuläret så utförligt som möjligt för att ärendet ska kunna utredas ordentligt.

Du kan välja om du vill vara anonym eller inte. Väljer du att uppge din e-postadress sker uppföljning av ärendet till dig som anmälare via e-post.

Så fungerar hanteringen av ärenden

Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av en utav Sandö Betong Ab utsedd grupp personer.

Anonymitet

Rapporteringstjänsten är anonym och tillhandahåller inte personuppgifter eller IP-adresser. Anmälaren kan på frivillig basis välja att uppge sina egna uppgifter, om den så vill.

Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Beakta också informationen som ges i anmälningen så att den inte innehåller övriga användaruppgifter eller identifikatörer.

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information finns lagrad hos Sandö Betong Ab i onödan.

 

Frågor och svar

Vem kan rapportera?

Rapporteringskanalen är i första hand en kanal för anställda, men det finns ingen möjlighet att verifiera att en uppgiftslämnare är anställd, så alla ärenden kommer att beaktas. Endast sakliga anmälningar behandlas!

Vad är syftet med rapporteringstjänsten?

Syftet är att arbetsgivaren ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. En anonym kanal är tänkt som ett komplement, för de fall när man som anställd inte känner sig trygg med att öppet tala med sin chef eller motsvarande.

Vem ser information som lämnas?

Speciellt utvalda utredare ansvarar för att handlägga ärenden som kommer in.

Hur hanteras handläggningen?

Utredarna loggar in i systemet med personlig inloggning, så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende.

Hur lång tid tar en utredning?

Den initiala utredningen tar maximalt två veckor.

Hur vet man som uppgiftslämnare vad som har hänt med ärendet?

Efter en rapportering får uppgiftslämnaren återkoppling om att ärendet har mottagits. Väljer du att uppge din e-postadress sker uppföljning av ärendet till dig som anmälare via e-post.

Har du frågor, kontakta info@santalanbetoni.fi