Företaget

Sandö Betongs verksamhet inleddes i Hangö på Finlands sydligaste spets år 1971. Sedan dess har företaget vuxit till en avgörande aktör inom byggindustrin i södra Finland. Idag sköter vi hela tillverkningskedjan för betongprodukter, från stenkross till färdiga armerade betongelement, levererade ända fram till byggplatsen. Vi producerar även stenmaterial och sköter infrastrukturprojekt, rivning och underhåll av olika omfattning.

Sandö Betong är en betydande och uppskattad aktör inom byggindustrin, och sysselsätter sammanlagt närmare 100 personer vid sammanlagt fyra verksamhetspunkter. Vi tillverkar betongelement på våra två fabriker i Västnyland, och sköter brytning av stenmaterial i både västra Nyland och Egentliga Finland. Våra kunder är både lokala och nationella, och vi levererar produkter till kommuner, privatpersoner och företag.

Sandö Betong 50 år

Företagspresentation

Sprängningar vid stenbrottet