Betongelement

Hos oss hittar du ett mångsidigt utbud kvalitetsgranskade högklassiga betongelement, som levereras komplett utrustade, smidigt och med lång erfarenhet till våra kunder över hela landet.

Genom att använda den nyaste tekniken, modern utrustning, solenergi och gasvärme, minimerar vi materialspillet och minskar vår miljöpåverkan.

Vi tillverkar element för bland annat:

 • Höghus/kontor
 • Fabriksbyggnader/hallar
 • Stödmurar
 • Broar
 • Egnahemshus

Som alternativ för elementens yta fungerar bland annat tegel, färgad betong, tvättad betong och grafisk betong

Våra produkter är CE- och FI-märkta. Produkterna FI-certifieras tillsammans med certifieringsföretaget Kiwa Inspectas kvalitetsgranskning.

Betongelementen tillverkas enligt era behov och önskemål. Vi erbjuder ett flertal olika yt-, färg och isoleringsalternativ.

Väggar
Väggelement
Väggelement med mera
 • Sockelelement
 • Sandwich-element
 • Marktrycksväggelement
 • Skalelement
 • Mellanväggselement
 • Stolpelement
Plattor
Plattor
Betongplattor med mera
 • Balkongelement
 • Massivplattor
Ramelement
Ramelement med mera
 • Pelarelement
 • Balkelement
Infra- och övriga element
Infra- och övriga element
Element för infrastruktur med mera
 • Fundamentelement
 • Staketelement
Trappelement
Trappelement