Hållbart, flexibelt och effektivt

Sandö Betong är tillsammans med Rasmin och Raseborgs Betong en helhet, vars produkter och tjänster omfattar olika betongprodukter och betongarbeten, stenmaterial och jordbyggnad. Idag verkar vi på fyra platser i Nyland och Egentliga Finland. Våra projekt omfattar allt från stora byggen i exempelvis hamnar, till lokal infrastruktur såsom vägar. Genom att använda den nyaste tekniken, modern utrustning, solenergi och gasvärme, minimerar vi materialspillet och minskar vår miljöpåverkan. Sten och betong är viktiga grundpelare i samhällets infrastruktur och välfärd, och designas för ett långt och hållbart liv.

Vi är tillräckligt små för att vara flexibla, och tillräckligt stora för att vara effektiva.

Som samarbetsparter använder vi oss av pålitliga nationella företag och materialleverantörer såsom: