Färdigbetong

Vi har levererat kvalitetsgranskad färdigbetong ända sedan 1971. Från våra två fabriker i Hangö och Raseborg kan vi idag leverera betong för både små och stora projekt. Med hjälp av vår kunniga personal levererar vi betong i betongbilar med roterande trummor och en kapacitet på 5–11 m³. Lasten kan tömmas med pump eller ränna enligt kundens behov.

Våra färdigbetong-produkter är FI-certifierade och FI-märkta. Vi behov kan vi leverera även av Trafikledsverket godkända betongprodukter (LiVI-godkännande)

Uppgifter som behövs för leverans:

  • Mottagarens namn och telefonnummer
  • Leveransadress
  • Faktureringsadress
  • Betongens användningsändamål (belastningsklass)
  • Betongens hållfasthetsklass, stenens maxstorlek, samt flexibilitetsklass
  • Totalbehov av betong (m³ eller antal laster)
  • Leveranshastighet (m³ / h eller laster / h)
  • Typ av leveransutrustning (fordon med ränna)
  • Tidpunkt för första leveransen, möjliga avbrott i gjutandet

Minsta möjliga leveransmängd är 0,5 m³. För leveranser under 1 m³ kan vi inte ge garanti på hållfasthet, flexibilitet och mängd.

FI-märke