Infrabyggande

Våra infrastrukturprojekt omfattar allt från stora byggprojekt såsom hamnutvidgningar till mindre lokala krossnings-, rivnings, plognings- eller underhållsprojekt.

Jordbyggnad

Vår jordbyggnadsutrustning omfattar bland annat grävmaskiner 25–50 ton (4 st) och hjullastare 19–33 ton (6 st).

Krossningsverksamhet

I krossningsverksamheten använder vi Metsos LT-116 förkross och Metsos Nordwheeler NW330GPS konkross.

Plogning och underhåll

Vår plognings- och underhållsutrustning omfattar bland annat en Volvo FMX plogbil med motorvägsutrustning Tiekarhu Vammas 6×6 RG186.

I rivningsarbeten använder vi tilläggsutrustning såsom Rammers, pulveriserare och krossare.